8. Wojciech Ilczyszyn

Radny Dzielnicy Strzyża 

Ilczyszyn Wojciech

59 lat, ul. Glinki, magister inżynier, niezależny

Urodziłem się 01.10.1959 roku w Sopocie. Mieszkałem w Oliwie do 1983 r, a na Strzyży w latach 1983-1986 i od 1996.
Uzyskałem dyplom magistra inżyniera Politechniki Gdańskiej. Działałem w NZS i NSZZ Solidarność. W 1983 r. wziąłem ślub z Ewą, z którą mamy dorosłych dwóch synów. W 1988 rozpocząłem działalność gospodarczą w zakresie informatyki.
W 1990 roku zostałem wybrany do Rady Miasta Lęborka i Zarządu Miasta.
Do Gdańska wróciłem w 1996 roku. Obecnie mieszkam przy ulicy Michała Glinki.


Działalność społeczna:

Byłem aktywnym harcerzem w ZHP. W Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (NZS) współredagowałem bydgoskie wydawnictwo “Miotła” i odpowiadałem za kontakty z uczelniami trójmiasta. W 1985 zostałem skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności za udział w nielegalnej manifestacji i podejrzany o nielegalne rozpowszechnianie wydawnictw, za kaucją wypuszczony z więzienia po odbyciu części kary. W 1986 r. wyjechałem z Gdańska do Lęborka gdzie pracowałem w Rejonie Dróg Publicznych, Urzędzie Rejonowym (Powiatowym) i Urzędzie Miasta. W NSZZ Solidarność byłem wiceprzewodniczącym komisji zakładowej w Rejonie Dróg Publicznych.
W 1990 roku zostałem wybrany do Rady Miasta Lęborka i Zarządu Miasta, w którym pracowałem do końca pierwszej kadencji samorządów. Był to czas największych zmian i reform w naszym kraju i wielu odważnych decyzji również w gminach i małych miastach. Do Gdańska wróciłem w 1996 roku.
Od roku 2007 byłem Radnym Dzielnicy Strzyża. Byłem przewodniczącym Komisji Komunalnej i Infrastruktury. Od 2009 do 2014 byłem prezesem Klubu Przyjaciół Strzyży, który nadal wspieram. W stowarzyszeniu Klub Przyjaciół Strzyży oprócz opieki na osobami starszymi wznowiliśmy działalność dzielnicowej świetlicy dla dzieci prowadząc aktywną współpracę ze szkołami i rodzicami w wychowaniu najmłodszych.
Podstawową działalnością stowarzyszenia jest wsparcie dla osób starszych i samotnych. Działalność tą kontynuuję między innymi w Caritas prowadząc zbiórkę i dystrybucję żywności dla potrzebujących. Jestem członkiem Parafialnego Zespołu Caritas i Towarzystwa Przyjaciół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Wspieram i pomagam potrzebujących – najsłabszym tym którzy takiej pomocy potrzebują.


Stworzyłem i prowadzę portal: strzyża.pl (strzyza.pl) , a także strony na Facebooku i Twitterze.


Plany i zadania:

W najbliższej kadencji Rady Dzielnicy najistotniejsze będzie:

  • modernizacja ulic i chodników (ulica Chopina, Gomółki, Zamenhofa i wiele innych),
  • drobne naprawy ulic i chodników – systematyczne łatanie dziur w nawierzchni ulic i naprawy nierówności chodników,
  • zagospodarowanie zaniedbanych miejskiej terenów – urządzenie na nich terenie skwerów, zieleńców czy miejsc parkingowych,
  • poprawa bezpieczeństwa przy przejściach (naprawa oznakowania poziomego i pionowego, doświetlenie),
  • konserwacja i pielęgnacja zieleni (regularne przycinanie, koszenie traw),
  • zwiększenie środków na oczyszczanie ulic i podwórzy,
  • systematyczne zwiększanie ilości miejsc parkingowych i zatok postojowych wzdłuż ulic oraz wnętrzach osiedlowych,
  • współpraca z Klubem Przyjaciół Strzyży na rzecz seniorów – organizowanie wspólnych dziań,
  • współpraca ze szkołami i Parafią Zamartwychwstańców na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
  • poprawa warunków życia i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców Strzyży

Więcej o mnie:  https://www.facebook.com/wojciech.ilczyszynhttps://ilczyszyn.pl