Budżet Obywatelski 2019

Zapraszamy do udziału w głosowaniu

https://gdansk.zetwibo.pl/voting/info

które trwa od 10 września i kończy się 24 września.

Zgłoszono 455 projektów, a z dzielnicy Strzyża 5 projektów, z których rekomendujemy projekt o nazwie:

PRZYJAZNA Strzyża

(projektodawca  Andrzej Witkiewicz)

Projekt obejmuje:
  1. Wykonanie miejsc parkingowych prostopadłych lub skośnych na głębokość ok. 4,5 m przy ul.Szymanowskiego (od nr 15 do 53) poprzez utwardzenie płytami ażurowymi oraz renowacja pozostałego pasa zieleni i ochrona drzew
  2. Wykonanie miejsc parkingowych prostopadłych lub skośnych na głębokość ok. 4,5 m po południowo-wschodniej stronie ul.Chopina (między Wojska Polskiego a Moniuszki) poprzez utwardzenie płytami ażurowymi oraz renowacja pozostałego pasa zieleni i ochrona drzew
  3. Nasadzenie krzewów uniemożliwiających parkowanie na trawnikach i renowacja zieleni miejskiej
  4. Montaż „sekundników” pokazujących czas do włączenia światła zielonego dla pieszych
  5. Remont 100 mb chodników