„Nowoczesne technologie w budownictwie” 6.03.2017 r.