Rocznica Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych Na Zachodzie.