Informujemy. że zostało zamieszczone sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015.  na stronie internetowej urzędu do spraw zabezpieczenia społecznego (System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, zwany dalej Systemem) 

Należy podkreślić, że uruchomiony 29 lutego System uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1339) dotycz±ce dodania lub zmiany sfer działalności pożytku publicznego wymienionych w art. 4  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poniżej zamieszczamy odnośniki do dokumentów:

 

Twitter
GdanskStrzyza on Twitter
Latest Tweet: https://t.co/gMHX9wM6AP
GdanskStrzyza follows 17 people
Twitter Pic PLKpl Twitter Pic BMWNMP Twitter Pic Pontifex Twitter Pic wiarapl Twitter Pic francisz Twitter Pic ekaipl Twitter Pic Strzyza Twitter Pic Sanktuar