• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: pobierz
  • Bilans za rok 2014: pobierz
  • Informacja dodatkowa i objaśnienia do bilansu: pobierz
  • Rachunek zysków i strat na dzień 2014-12-31: pobierz
  • Roczne sprawozdanie merytoryczne o działalności organizacji pożytku publicznego: pobierz

 

Twitter
GdanskStrzyza on Twitter
Latest Tweet: https://t.co/gMHX9wM6AP
GdanskStrzyza follows 17 people
Twitter Pic PLKpl Twitter Pic BMWNMP Twitter Pic Pontifex Twitter Pic wiarapl Twitter Pic francisz Twitter Pic ekaipl Twitter Pic Strzyza Twitter Pic Sanktuar