15-lecie Klubu Seniora „PROMYK”

15-lecie Klubu Seniora „PROMYK”
dsc_0480dsc_0481dsc_0482dsc_0483dsc_0484dsc_0485dsc_0487dsc_0488dsc_0489dsc_0491dsc_0492dsc_0493