Plan Grunwaldzka 238

Projekt zagospodarowania przestrzennego rejon Alei Grunwaldzkiej 238

Biuro Rozwoju Gdańska przejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238 będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 sierpnia do 1 września w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul Wały Piastowskie 24 w Gdańsku. Udostępnij na:

Udostępnij na:

Czytaj więcej »

koszary

Historia Strzyży

Historia Strzyży rozpoczyna się w 1188 r. Na podstawie trojmiasto.pl (autor: Andrzej Januszajtis): Miejscowość Strzyża – dzisiaj dzielnica Gdańska – zawdzięcza swoje powstanie i nazwę potokowi, spływającemu z Wysoczyzny i będącemu – mimo niewielkiej długości (zaledwie 12 km) – dopływem Wisły, do której wpada w okolicy Młynisk. Po raz pierwszy wspomina go przywilej dla cystersów oliwskich z 1188 r., w którym książę nadał im prawo zakładania młynów na potoku, zwanym Strzyżą (in rivulo, qui Stricza nominatur). W późniejszym odpisie pojawia się wersja Striza, której nie…

Udostępnij na:

Czytaj więcej »

Dolina Strzyży

Rezerwat przyrody Dolina Strzyży

Lasy w Dolinie Strzyży: Inforamcja z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego: Rezerwat utworzony w 2007 roku na powierzchni 38,52 ha, obejmujący porośnięte lasem dno i strome zbocza doliny potoku Strzyża. Przeważają tu zbiorowiska dobrze zaopatrzonych w wodę żyznych lasów liściastych: grąd gwiazdnicowy, przystrumykowy łęg jesionowo-olszowy i łęg wiązowy. Flora naczyniowa tego terenu liczy co najmniej 185 gatunków roślin, w tym 14 chronionych (ściśle: widłak jałowcowaty, widłak goździsty, widłak wroniec, paprotka zwyczajna, przylaszczka pospolita, tojad dzióbaty, naparstnica zwyczajna, wawrzynek wilczełyko; częściowo: bluszcz pospolity, kopytnik pospolity, konwalia majowa, marzanka…

Udostępnij na:

Czytaj więcej »