Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych.

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych.

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej.

 

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

  1. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków , nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych
    i spółdzielni mieszkaniowych
  2. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni mieszkaniowych .

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Dotacją objęte są  wydatki poniesione w rokukalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedajacym rok zlożenia wniosku.                                                                                                                                                                                                    Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerowanych na dany rok budżetowy.

Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych  inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-zagospodarowanie-wod-opadowych-poprzez-ich-retencjonowanie-i-lub-odprowadzanie-do-gruntu-wod-kanalizacji-deszczowej,a,44977

 

 

 

Twitter
GdanskStrzyza on Twitter
Latest Tweet: https://t.co/gMHX9wM6AP
GdanskStrzyza follows 17 people
Twitter Pic PLKpl Twitter Pic BMWNMP Twitter Pic Pontifex Twitter Pic wiarapl Twitter Pic francisz Twitter Pic ekaipl Twitter Pic Strzyza Twitter Pic Sanktuar